Консультативні пункти з питань цивільного захисту

Фото без опису

УКРАЇНА

СЕЛЯТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

14 серпня 2023 року                   с.Селятин                                               № 67/23

 

Про створення консультаційних пунктів з питань цивільного захисту

Селятинської сільської ради

 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», відповідно до  вимог статті Кодексу цивільного захисту населення України, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2013 №444, наказу Міністерства НСУ від 07.06.2011 №587 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань ЦЗ при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах», з метою підвищення ефективності просвітницько-профілактичної роботи і пропаганди знань серед населення  з питань захисту та дій при виникненні надзвичайних ситуацій, виконавчий комітет сільської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити Положення про консультаційні пункти з питань цивільного захисту Селятинської сільської ради (далі - Положення), що додається.
 2. Затвердити Функціональні обов’язки працівників консультаційних пунктів з питань цивільного захисту Селятинської сільської ради, що додається.
 3. Затвердити Перелік консультаційних пунктів з питань цивільного захисту Селятинської сільської ради, що додається.
 4. Відповідальній особі з питань цивільного захисту населення, секретарю ради Селятинської сільської ради Сергію ГАЙДЕЄВУ, розробити та затвердити розпорядженням сільського голови:
  1. типовий річний план роботи консультаційних пунктів;
  2. графік чергувань консультаційних пунктів;
  3. журнал обліку консультацій та проведених занять.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови Андрія БОЙЧАКА.

 

 

Сільський голова                                          Валерій ПОЛЯНЧУК

 

 

          Додаток 1

          до рішення виконавчого комітету

          14.08.2023р №67/23

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчим комітетом

Селятинської сільської ради

від 14.08.2023 № 67/23

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про консультаційні пункти з питань цивільного захисту

СЕЛЯТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДІ

 

 1. Загальні положення

 

  1. Це Положення визначає мету утворення, завдання за сферою діяльності, форми роботи та матеріально-технічне забезпечення Консультаційних пунктів з питань цивільного захисту Селятинської сільської ради (далі - Консультаційні пункти).

 

  1. Консультаційні пункти утворюється при Селятинській сільській раді та старостинських округах Селятинської сільської ради з метою забезпечення права громадян на отримання від органів місцевого самоврядування інформації про надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце їх проживання, а також про способи захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних такими надзвичайними ситуаціями.

 

  1. Через Консультаційні пункти забезпечується консультування населення у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру.

 

  1. Діяльність Консультаційних пунктів організовується відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 (із змінами), інших нормативно-правових та організаційно-методичних документів, що регламентують навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

 

  1. Перелік приміщень, які виділені для розташування Консультаційних пунктів, особа відповідальна за організацію його роботи, порядок забезпечення Консультаційного пункту необхідним майном, літературою, навчальними посібниками і технічними засобами визначається відповідним розпорядженням керівника органу місцевого самоврядування, на базі якого створено Консультаційний пункт.

 

  1. Надання консультацій здійснюється у межах повноважень посадовими особами виконавчої влади та місцевого самоврядування, які залучаються до роботи у Консультаційних пунктах, рішенням керівника органу місцевого самоврядування, на базі якого створено Консультаційний пункт, за поданням особи, відповідальної за організацію роботи Консультаційного пункту.

 

  1. Діяльність Консультаційних пунктів ґрунтується на принципах верховенства права, законності, відкритості, забезпечення якості безоплатної консультаційної допомоги.

 

 1. Основні завдання та форми роботи консультаційних пунктів

 

  1. Консультаційні пункти забезпечують виконання таких завдань:
 • інформування населення про методи реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
 • створення умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само та взаємодопомоги.

 

  1. Відповідно до мети та завдань за сферою діяльності, основними формами роботи Консультаційних пунктів є:
 • доведення через локальні засоби оповіщення та інші технічні засоби передавання (відображення) інформації до населення конкретних повідомлень щодо їх участі у заходах цивільного захисту у повсякденних умовах та у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій та проявів терористичних актів.
 • надання інформаційної допомоги по телефону та під час особистого прийому особами місцевого самоврядування згідно з графіком чергувань, а також через мережу Інтернет особами, відповідальними за організацію роботи Консультаційного пункту;
 • організація розповсюдження на електронних носіях та у друкованому вигляді навчального, довідкового та інформаційного матеріалу про надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце проживання громадян;
 • організація і проведення на постійної основі показів та практичних занять у формі тренінгів з оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само та взаємодопомоги.

 

  1. Консультаційний пункт, як осередок інформаційно-просвітницької роботи з непрацюючим населенням, сприяє у розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки, бере участь у заходах з пропаганди знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та рятувальної справи.

 

 1. Організація роботи консультаційних пунктів

 

  1. Загальне керівництво Консультаційним пунктом здійснює керівник органу місцевого самоврядування, на базі якого створено Консультаційний пункт.

 

  1. Особа, відповідальна за організацію роботи Консультаційного пункту, забезпечує планування роботи пункту, організацію, здійснення та облік заходів, проведених з навчання непрацюючого населення, створення та удосконалення матеріально-технічного забезпечення Консультаційного пункту, у тому числі, придбання навчального приладдя, технічних засобів навчання, літератури, ведення їх обліку, зберігання та своєчасного списання.

Особа, відповідальна за організацію роботи Консультаційного пункту, у рік призначення і періодично один раз на три роки зобов’язана проходити функціональне навчання у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернівецької області.

 

  1. Консультаційний пункт працює відповідно до річного плану роботи та графіку чергувань Консультаційного пункту.

Річний план роботи Консультаційного пункту містить завдання щодо консультування та проведення просвітницько-інформаційної роботи з непрацюючим населенням, а також заходи з удосконалення навчального і матеріально-технічного забезпечення пункту, строки виконання та інформацію про відповідальних за реалізацію кожного завдання або заходу, відмітки про виконання.

Річний план роботи Консультаційного пункту затверджується керівником органу місцевого самоврядування, на базі якого створено Консультаційний пункт.

Графік чергувань Консультаційного пункту визначає порядок надання консультацій та проведення показів і практичних занять-тренінгів.

Графік чергувань Консультаційного пункту підписується особою, відповідальною за його роботу, та оприлюднюється на веб-сайті та інформаційному стенді органу місцевого самоврядування, на базі якого створено Консультаційний пункт.

 

  1. Реєстрація обліку громадян, які звертаються до Консультаційного пункту, здійснюється за допомогою журналу обліку консультацій та проведених занять, що ведеться особою, яка здійснює такий прийом та надає консультацію (інформаційну допомогу).
  2. Інформаційно-методична підтримка Консультаційному пункту надається Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернівецької області.

 

  1. Суб’єкти господарювання, що мають в управлінні об’єкти підвищеної небезпеки можуть надавати через Консультаційний пункт постійну та оперативну інформацію населенню, яке проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захисту та методи й способи дій при ймовірних аваріях.

 

  1. Документація Консультаційного пункту:
 • розпорядження керівника органу місцевого самоврядування, на базі якого створено Консультаційний пункт, про створення Консультаційного пункту;
 • положення про Консультаційний пункт;
 • функціональні обов’язки особи, відповідальної за роботу Консультаційного пункту;
 • відомості про громадський актив Консультаційного пункту;
 • річний план роботи Консультаційного пункту;
 • графік чергувань Консультаційного пункту;
 • журнал обліку консультацій та проведених занять.

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення консультаційних пунктів

 

  1. Локальні засоби оповіщення та інші технічні засоби передавання (відображення) інформації.
  2. Навчальні приладдя, технічні засоби навчання та зразки навчального майна (засобів індивідуального захисту дихання і шкіри, вогнегасників, засобів домедичної допомоги тощо).
  3. Спеціальна навчальна література рекомендована ДСНС України, рекомендації щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, пам’ятки, буклети, флаєри, періодичні видання з питань безпеки у надзвичайних ситуаціях.
  4. Наочна інформація - інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту розроблений на основі аналізу особливостей місцевих умов та ймовірних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації.
  5. Стенди за тематикою загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.
  6. Матеріальні та фінансові витрати, пов’язані з виділенням приміщень, їх обладнанням та оснащенням навчальними засобами, організацією роботи Консультаційного пункту, здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

 

 

Секретар ради                                                      Сергій ГАЙДЕЄВ

 

          Додаток 2

          до рішення виконавчого комітету

          14.08.2023р №67/23

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчим комітетом

Селятинської сільської ради

від 14.08.2023 № 67/23

 

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

працівників консультаційних пунктів Селятинської сільської ради

 

1. Відповідальний за роботу консультаційного пункту:

 • планує заходи, які проводяться Консультаційним пунктом;
 • своєчасно оновлює наочну інформацію;
 • організує роботу консультантів з числа активістів цивільного захисту;
 • відповідає за стан навчально–матеріальної бази. 

 

2. Відповідальний за роботу консультаційного пункту ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

 • розробляти та вести  плануючі, облікові та звітні документи;
 • організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій за порядком та в обсязі, встановленому розпорядженням керівника;
 • проводити інструктажі консультантів;
 • забезпечувати необхідною літературою та приладами громадян, які побажали самостійно вивчати питання щодо їх захисту та правильних дій в умовах надзвичайних ситуацій;
 • вести облік заходів, проведених з навчання непрацюючого населення на закріпленій за консультаційним пунктом території;
 • складати звіти про виконання плану роботи консультаційного пункту і представляти їх керівнику;
 • складати заявки на придбання навчального приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік, зберігання та своєчасне списання;
 • стежити за порядком у приміщеннях, які використовуються для забезпечення просвітницько–інформаційної та консультаційної  роботи;
 • брати участь у заходах з пропаганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуацій серед населення; 
 • підтримувати постійну взаємодію з питань навчання населення з органами управління з питань НС (відділом, управлінням з питань НС) та з фахівцями Навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернівецької області.

 

3. Відповідальному за роботу консультаційного пункту підпорядковується консультант, який:

 • відповідає за якісне проведення просвітницькоінформаційної роботи з населенням (бесід, лекцій, вечорів питань, доповідей, показів відеофільмів) щодо питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях за місцем розташування консультаційного пункту;
 • проводить індивідуальні і групові консультації з населенням згідно з затвердженим графіком та рекомендованою тематикою;
 • розповсюджує та доводить до населення  пам’ятки, листівки, посібники, буклети, підготовлені Навчальнометодичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернівецької області;
 • доводить до населення терміни трансляції радіо і телепередач центральних та місцевих ЗМІ з питань безпеки життєдіяльності, правильних дій населення в екстремальних умовах надзвичайних ситуацій та мирного часу;
 • організовує самостійне вивчення населенням правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій;
 • забезпечує участь населення у проведенні представницьких заходів з питань ЦЗ та безпеки життєдіяльності області, району, міста: професійних свят, Тижня знань з основ БЖД у закладах освіти, змагань, оглядівконкурсів, навчально–тренувальних занять на потенційно-небезпечних об’єктах, тощо;
 • забезпечує участь населення у проведенні на суб’єктах господарювання навчань і тренувань з питань цивільного захисту;
 • веде журнал персонального обліку осіб (слухачів), присутніх на Консультаційному пункті, та наданих консультацій; 
 • дбає про вдосконалення, збереження та ефективне використання навчальної матеріальнотехнічної бази Консультаційного пункту, її готовності до подальшої роботи.

 

 

 

 

Секретар ради                                                      Сергій ГАЙДЕЄВ

 

 

          Додаток 3

          до рішення виконавчого комітету

          14.08.2023р №67/23

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчим комітетом

Селятинської сільської ради

від 14.08.2023 № 67/23

 

 

 

ПЕРЕЛІК

консультаційних пунктів з питань цивільного захисту Селятинської сільської ради

 

№ з/п

Адреса розташування

Відповідальна особа

Контактні дані

1

Селятинська сільська рада

вул.Українська, 2 с.Селятин

секретар ради

ГАЙДЕЄВ Сергій

0678621519

2

ЦНАП Селятинської сільської ради

вул.Українська, 2, с.Селятин

начальник ЦНАПу

ХАЩУК Марія

0983981950

3

Плосківський старостинський округ Селятинської сільської ради вул. Головна 85, с.Плоска

староста

ЛІСКА Галина

0987284023

4

Шепітський старостинський округ Селятинської сільської ради вул. Головна 60, с.Шепіт

староста

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Володимир

0965223405

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                            Сергій ГАЙДЕЄВ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь