Шановні керівники закладів, педагоги та батьки учнів!

Дата: 29.04.2020 08:34
Кількість переглядів: 1307

Фото без описуУспішне завершення навчального року дистанційно – є нашим спільним новим випробуванням в умовах карантину. Для того, щоб запровадити дистанційні технології у навчальний процес всіх без виключення закладів загальної середньої освіти, зроблено дуже багато, але за місяць, що залишився, треба зробити ще більше!

Сьогодні, коли навчальний рік добігає свого завершення, нам - управлінцям, керівникам закладів, учителям - доводиться шукати виходи з нестандартних ситуацій, які стосуються визначення результативності дистанційного навчання учнів, оформлення шкільної документації в умовах дистанційного режиму роботи педагогічних колективів. Уже зараз нам необхідно відповідально й виважено приймати рішення, які можуть стати вирішальними для майбутнього як кожного окремо взятого учня, так і галузі освіти в цілому вже в наступному навчальному році.

Керівники закладів освіти! В умовах карантину ви, по суті, керуєте колективами й відповідаєте за організацію освітнього процесу не в реальному, а у віртуальному закладі, тому що сьогодні школа – в кожному будинку, де мешкають діти, першими помічниками і порадниками яких у навчанні стали батьки. Як усе це систематизувати і об’єднати в школу, в якій фізично всі відсутні: пристосувати освітній процес до умов навчання на відстані, адаптувати розклад занять учнів та режим роботи вчителів для забезпечення дистанційного навчання, координувати використання он-лайн ресурсів для комунікації і взаємодії всіх учасників освітнього процесу, контролювати виконання освітніх програм? Це абсолютно нові питання, які вам доводиться вирішувати.

Шановні батьки! Протягом двох місяців карантину ви відчули школу зовсім не віртуально і віддалено! Ви тісно співпрацювали з вчителями і робили все можливе, щоб діти отримували знання, за що ми всі вам безмежно вдячні! Ви давно мрієте про те, щоб все це швидше минуло й діти повернулися за шкільні парти. Вас цікавить, коли закінчиться навчальний рік, як оцінюватимуть дітей і перевірятимуть їхні знання, як і чим розпочнеться наступний навчальний рік. Власне на ці питання ми і надаємо відповіді та вичерпні роз’яснення в цьому листі.

Дорогі педагоги! Ваша діяльність змінилася повністю: спочатку ви самі навчалися навчати дистанційно і водночас навчали учнів, шукали найоптимальніші шляхи для проведення уроків, онлайн-платформи для взаємодії та обміну інформацією з учнями. Незабаром закінчення навчального року. Ви всі стурбовані питанням, чи всі учні засвоїли навчальний матеріал дистанційно, як об’єктивно оцінити результати їхніх навчальних досягнень, щоб перевести всіх до наступного класу.

Звертаємо вашу увагу, що у межах організаційної та академічної автономії закладів загальної середньої освіти питання структури та тривалості навчального року, організації освітнього процесу є внутрішнім питанням кожного навчального закладу, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників у межах їх академічної свободи. Тому саме вам, дорогі педагоги,  на засіданнях педагогічних рад необхідно буде прийняти ряд рішень:

 • які форми, зміст та способи контролю рівня навчальних досягнень учнів застосувати, щоб не перевантажити учнів під час такої складної епідеміологічної ситуації тими видами контролю, які не передбачені плануванням або є неприйнятними для дистанційної форми навчання;
 • як об’єктивно оцінити учнів дистанційно, щоб це не суперечило їхнім інтересам;
 • як забезпечити виконання навчальних програм з предметів, ущільнити матеріал таким чином, щоб протягом вересня наступного навчального року здійснити скориговане навчання, забезпечивши м’яку адаптацію учнів до очного навчання після піврічної перерви;
 • як навчити та оцінити учнів, які з об’єктивних причин не були охоплені дистанційним навчанням.

 

Шановні керівники закладів освіти!

 При прийнятті рішення щодо проведення підсумкових контрольних робіт для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів в умовах освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання відділ освіти, культури, молоді та спорту Селятинської сільської ради  просить вас не допускати перевантаження учнів проведенням підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр, спрямувати педагогів на те, щоб всі види оцінювання здійснювались на користь здобувачів освіти, а також звертає вашу увагу на наступне:

 • Рівень організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання є сферою відповідальності керівника закладу освіти. Чи вдалося забезпечити педагогів та учнів необхідними ресурсами та доступом до  матеріалів?
    • Освітня програма закладу, однією із складових якої є інструментарій оцінювання, була схвалена педагогічною радою та  затверджена Вами як директором закладу. Отже, визначення того, яким чином здійснити підсумкове оцінювання – сфера компетентності закладу освіти. Чи були передбачені підсумкові контрольні роботи з навчальних дисциплін в освітніх програмах закладу на момент їх затвердження?
 • Вид оцінювання результатів навчання учнів - формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне), зовнішнє незалежне оцінювання, - має відповідати вимогам навчальних програм, а вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу освіти.
 • Навчальні програми містять зміст навчального матеріалу та очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів. У них не визначаються види  контролю та їх кількість. Ці аспекти визначаються методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів.

Оскільки навчальні програми затверджуються наказами МОН України, а рекомендації викладаються листами, юридична сила програм є вищою.

 • Заповнені класні журнали є основним звітним документом вчителя щодо виконання навчальної програми з предмету, тому необхідно мінімізувати кількість будь-якої іншої звітної інформації з питань проведення дистанційного навчання вчителями.

 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Селятинської сільської ради грунтуючись на нормативних документах Департаменту освіти і науки ОДА, МОН України, рекомендує всім закладам загальної середньої освіти дотримуватися наступного плану дій для організованого завершення навчального року :

 1. До 29.05.2020 р. продовжувати здійснювати освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання.
 2. До 105.2020 р. провести у режимі он-лайн засідання педагогічних рад для прийняття рішень щодо закінчення навчального року, які оприлюднити на сайті закладу освіти, при цьому обов’язково висвітлити спосіб зв’язку, який буде використовуватися учителем для повідомлення підсумкових оцінок учневі.
 3. З 12.05.2020 р. організувати роботу всіх педагогів за гнучким графіком для належного забезпечення заповнення шкільної документацї .
 4. До 29.05.2020 р. здійснити семестрове оцінювання учнів, які здобувають освіту за очною (денною) з усіх предметів на основі тематичного оцінювання, отриманого учнями, до призупинення навчання 06.03.2020 р. та за період карантину. Своєчасно довести семестрові оцінки до відома кожного учня індивідуально (оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим). За учнем зберігається право на коригування семестрової оцінки з того чи іншого предмета.
 5.  29.02020 року завершити навчальний рік, як це було визначено педагогічними радами на початку навчального року. Утриматися від проведення урочистостей та масових заходів з нагоди свята Останнього дзвоника.
 6. До 10.02020 р. здійснити річне оцінювання учнів, які здобувають освіту з усіх предметів.
 7. До 15.06.2020 р. завершити  оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти та організувати їх видачу відповідно до розроблених графіків після прийняття Урядом рішень про зняття певних карантинних обмежень для здобувачів освіти та з дотриманням регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки. Утриматися від проведення урочистостей та масових заходів з нагоди вручення документів про освіту.
 8. До 15.06.2020 р. провести засідання педагогічних рад для прийняття рішення щодо переведення учнів до наступного класу та випуску із закладу загальної середньої освіти.
 9. До 19.06.2020 р. оприлюднити на сайтах закладів рішення педагогічних рад щодо переведення учнів до наступного класу.
 10. До 01.07.2020 р. завершити заповнення  та надіслати у електронному вигляді свідоцтва досягнень учнів 1, 2-х класів, табелі навчальних досягнень учнів 3-8-х, 10-х класів з подальшим врученням оригіналу документа на початку нового навчального року.
 11.  До 01.07.2020 організувати роботу за індивідуальним навчальним планом, здійснити підсумкове (тематичне, семестрове та річне) оцінювання й перевести до наступного класу учнів, які у період карантину з різних причин не були охоплені освітнім процесом з використанням технологій дистанційного навчання (за умови відновлення освітнього процесу у червні 2020 року, фізичної присутності дитини в місті, а також згоди батьків). У разі неможливості повернення учня до закладу освіти в період до 01.07.2020, засвоєння ним пропущеного матеріалу за індивідуальним навчальним планом, підсумкове оцінювання та переведення до наступного класу забезпечити до початку нового навчального року.

 

Шановні батьки одинадцятикласників!

Навчальний рік для ваших дітей завершиться   за одним зі сценаріїв, запропонованим МОН України:

1) Карантин закінчується не пізніше, ніж початок червня: основна сесія ЗНО розпочинається 25 червня  і  триває до 17 липня. Результати ЗНО надходять не пізніше 31 липня. Видача атестатів відбувається у першій половині серпня.

2) Карантин закінчується не пізніше, ніж початок серпня: основна сесія ЗНО розпочинається 17 серпня  і триває до  4 вересня. Результати ЗНО надходять 17 вересня. Видача атестатів відбувається у другій половині вересня.

ЗНО – це завжди велика відповідальність, кропітка підготовка, нервове напруження, а цьогоріч ситуація ускладнилася відсутністю можливості повноцінно оволодівати знаннями протягом останніх місяців навчання, невизначеністю щодо термінів проведення та сумнівами щодо повної безпеки під час його проведення. Віримо, що держава забезпечить всі умови, а педагоги продовжуватимуть прикладати максимум зусиль для того, щоб наші цьогорічні випускники успішно склали ЗНО та отримали свій шанс вступити до вищих навчальних закладів.

 

Розуміємо, як важко навчати і вчитися в нових умовах! Сподіваємося на успішне завершення цього непростого навчального року і запевняємо, що зробимо все можливе, щоб результати були справедливими та обєктивними.

 

З нетерпінням чекаємо всіх учнів та педагогів у навчальних закладах!


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь